1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
1.1. Η εταιρεία με την επωνυμία «Nostos Beach Bar» που εδρεύει στο βαθύ Σίφνου ΤΚ:84003 ΔΟΥ: Α’ Πειραιά ΑΦΜ: 998456442  είναι αποκλειστικός δικαιούχος της ιστοσελίδας www.nostosbeachbar.gr όπου παρέχει τη δυνατότητα σε όποιον επιθυμεί να κάνει online κράτηση σε ξαπλώστρες/ομπρέλες της επιλογής του. 1.2. Εφόσον αποφασίσετε να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας και της Υπηρεσίας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους. Το Νostos Βeach Βar δικαιούται οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση να τροποποιεί τους όρους χρήσης, οι οποίοι ωστόσο θα βρίσκονται πάντα δημοσιευμένοι, στην τρέχουσα εκδοχή τους, στον ως άνω διαδικτυακό τόπο του Νostos Βeach Βar. 1.3. Προκειμένου να κάνετε χρήση της Υπηρεσίας πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας και να έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Το Νostos Βeach Βar  δεν φέρει καμία ευθύνη για χρήση της ιστοσελίδας από χρήστες οι οποίοι δεν έχουν τις παραπάνω ιδιότητες.
  1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
2.1. Το Nostos Beach Bar έχει αναπτύξει ένα OnLine σύστημα κρατήσεων, μέσω του οποίου ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να κάνει κράτηση για την ξαπλώστρα/ομπρέλα που επιθυμεί για συγκεκριμένη ημέρα/ες της περιόδου λειτουργίας μας. Η επιλογή γίνεται μεταξύ συγκεκριμένων ομπρελών και ξαπλωστρών, οι οποίες έχουν εγγραφεί και καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα. 2.2. Ο επισκέπτης μπορεί, ως μη εγγεγραμμένος χρήστης, να επισκεφτεί την ιστοσελίδα και να ενημερωθεί για τις εκάστοτε καταχωρήσεις. 2.3. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει για την κράτησή του μεταξύ των πακέτων όπως αυτά ειδικότερα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα. Το nostos beach bar δικαιούται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αλλάζει τα πακέτα κράτησης που παρέχει μέσω της ιστοσελίδας, να αφαιρεί κάποιο από αυτά ή/και να προσθέτει νέο.
  1. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ
3.1. Εγγραφή και δημιουργία λογαριασμού 3.1.1. Προκειμένου για την πρόσβαση στην Εφαρμογή και τη χρήση της Υπηρεσίας ο επισκέπτης μπορεί να εγγραφεί ως μέλος με τη δημιουργία λογαριασμού (στο εξής για συντομία ο «Λογαριασμός»). Η εγγραφή μπορεί να γίνει είτε απευθείας στην Εφαρμογή είτε πραγματοποιώντας σύνδεση μέσω λογαριασμού του επισκέπτη σε τόπους κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχων (πχ facebook). Από τη στιγμή εγγραφής στην Εφαρμογή, ο επισκέπτης θεωρείται εγγεγραμμένος χρήστης (στο εξής για συντομία ο «Χρήστης»). 3.1.2. Σε περίπτωση που η σύνδεση στην Εφαρμογή γίνει μέσω λογαριασμού που διατηρεί ο Χρήστης σε διαδικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης, ο Χρήστης αυτομάτως επιτρέπει στην ιστοσελίδα nostosbeachbar.gr την πρόσβαση στον λογαριασμό αυτό, καθώς επίσης και σε οποιοδήποτε περιεχόμενο και δεδομένα του. Η πρόσβαση της nostosbeachbar.gr στο τρίτο λογαριασμό του Χρήστη και το περιεχόμενό του, καθώς και η τυχόν επεξεργασία αυτού διέπεται πάντα από τους όρους χρήσης της εκάστοτε διαδικτυακής πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. 3.1.3. Η nostosbeachbar.gr δεν παρέχει στο Χρήστη ειδικό κωδικό πρόσβασης στην Εφαρμογή. Ο χρήστης εισάγει κωδικό πρόσβασης της επιλογής του και ο ίδιος παραμένει πάντα αποκλειστικά υπεύθυνος σε περίπτωση απώλειας του κωδικού. Ο Εγγεγραμμένος Χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για οποιαδήποτε ενέργεια εκτελείται μέσω του Λογαριασμού του. Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης αυτού από τρίτο, οφείλει να ενημερώσει άμεσα το nostos beach bar μέσω email nostosbeachbar.gr. Μέχρι την ενημέρωσή του nostos beach bar νόμιμα θεωρεί οποιαδήποτε κίνηση πραγματοποιείται από τον Λογαριασμό του Εγγεγραμμένου Χρήστη ή και επισκέπτη ως διενεργηθείσα από τον ίδιο και ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη. 3.1.4 Ο Χρήστης δεν δικαιούται να έχει περισσότερους από έναν λογαριασμούς στην ιστοσελίδα. Το nostos beach bar  διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να απενεργοποιήσει τον Λογαριασμό του Χρήστη και την πρόσβαση αυτού στην ιστοσελίδα εάν δημιουργήσει περισσότερους από έναν Λογαριασμούς. 3.1.5. Με τη δημιουργία του Λογαριασμού και την εγγραφή στην ιστοσελίδα ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που παρέχει είναι σωστές, ακριβείς και αληθείς. Σε περίπτωση ανακριβών ή ψευδών πληροφοριών Το nostos beach bar δεν φέρει καμία ευθύνη. Εάν ωστόσο διαπιστώσει οποιαδήποτε ανακρίβεια δικαιούται να απενεργοποιήσει το συγκεκριμένο Λογαριασμό. 3.1.6. Ο Χρήστης δικαιούται ανά πάσα στιγμή να ακυρώσει το Λογαριασμό του στην ιστοσελίδα μέσω του συνδέσμου www.nostosbeachbar.gr και επιλέγοντας την επιλογή “Διαγραφή Λογαριασμού”. 3.1.7. Το nostos beach bar δικαιούται οποτεδήποτε, εφόσον διαπιστώσει παραβίαση των παρόντων όρων από χρήστη, να προβεί σε διαγραφή του Λογαριασμού του. 3.2. Η Κράτηση 3.2.1. Ο Χρήστης εισέρχεται στο OnLine σύστημα κρατήσεων επιλέγει επιθυμητή ημερομηνία/ες επίσκεψης στο Nostos beach Bar και ενημερώνετε για τις διαθέσιμες ξαπλώστρες/ομπρέλες, μεταξύ των οποίων μπορεί να επιλέξει. Η κράτηση ξαπλώστρας/ομπρέλας εξαρτάται πάντα από τον αριθμό των ξαπλωστρών που διαθέτει Το nostos beach bar  όπως αυτές εμφανίζονται στην ιστοσελίδα και ισχύει μόνο για την επιλεγμένη/ες ημερομηνία/ες άφιξης στην παραλία. 3.2.2. Για την πραγματοποίηση της κράτησης ο Χρήστης πρέπει να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες και συγκεκριμένα ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στοιχεία πιστωτικής κάρτας. 3.2.3. Ο Χρήστης επιλέγει το πακέτο που τον ενδιαφέρει καθώς και τη συγκεκριμένη ημέρα για την κράτησή του, κατά την οποία οφείλει να προσέλθει στην παραλία. ο Χρήστης θα λαμβάνει από Το nostos beach bar  email σχετικά με την επιβεβαίωση της κράτησής του. 3.2.5. Με την ολοκλήρωση της κράτησης Το nostos beach bar αποστέλλει στον Χρήστη email με τον μοναδικό κωδικό της κράτησης, τον οποίο ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να εμφανίσει στον εξουσιοδοτημένο προς τούτο υπάλληλο του nostos beach bar κατά την άφιξη του στην είσοδο της παραλίας. Ο κωδικός είναι μοναδικός και απαραίτητος για να επαληθευτεί η κράτηση και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά. Σημειώνεται ότι η επαλήθευση της κράτησης γίνεται αποκλειστικά και μόνο με την επίδειξη του μοναδικού κωδικού. Η επιβεβαίωση ότι ο κάτοχος του κωδικού είναι ο χρήστης που έκανε τη συγκεκριμένη κράτηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από το nostos beach bar  και τον πάροχο κατά την επίσκεψη του Χρήστη στην παραλία, ως εκ τούτου σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του κωδικού και χρήσης του από τρίτο πρόσωπο το nostos beach bar δεν φέρει καμία ευθύνη, ενώ αποκλειστικά υπεύθυνος παραμένει ο ίδιος ο Χρήστης. 3.2.6. Με την άφιξη του Χρήστη στο nostos beach bar και την επίδειξη του μοναδικού κωδικού στην είσοδο, λαμβάνει αυτός και το σχετικό νόμιμο παραστατικό. 3.3. Ακύρωση της κράτησης 3.3.1. Η κράτηση ισχύει έως τις δυο (14:00) η ώρα την ημέρα της κράτησης, μετά το πέρας της οποίας αυτομάτως ακυρώνεται. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι σε περίπτωση μη προσέλευσής του στην παραλία εντός του παραπάνω χρονοδιαγράμματος επιβαρύνεται με το συνολικό ποσό που έχει καταβάλει για την κράτηση, ενώ δεν δικαιούται να ζητήσει αντικατάσταση της κράτησης που έχασε με άλλη χωρίς εκ νέου επιβάρυνση. 3.3.2. Ο Χρήστης δικαιούται να ακυρώσει την κράτησή του το αργότερο 24 ώρες πριν την επιλεγμένη ημέρα και ώρα κράτησης. Σε αυτήν την περίπτωση έχει δύο επιλογές: α) Ο Χρήστης επιλέγει τη διαδικασία «ακύρωση». Το nostos beach bar  θα ακυρώσει την τρέχουσα κράτηση και το ποσό που ο Χρήστης έχει ήδη καταβάλλει θα μετατραπεί σε μονάδες (credits) δίνοντας του τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει νέα κράτηση μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021 αντίστοιχη των διαθέσιμων μονάδων και πάντα σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα ξαπλωστρών τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο (οι μονάδες – credits του κάθε Χρήστη βρίσκονται στη σελίδα του Λογαριασμού του https://plazz.com/Account/Settings). Μετά την πάροδο της παραπάνω ημερομηνίας ο Χρήστης δεν έχει δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις μονάδες του για επόμενη κράτηση ούτε να αξιώσει από την Plazz επιστροφή του ποσού που έχει ήδη καταβάλλει. β) ο Χρήστης επιλέγει τη διαδικασία «επιστροφή χρημάτων». Ο Χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία του και τις λεπτομέρειες κράτησης στην σελίδα επιστροφής χρημάτων https://plazz.com/ContactUs. Το επιστρεφόμενο ποσό πιστώνεται στον λογαριασμό της Πιστωτικής του Κάρτας εντός τριάντα (30) ημερών από την ακύρωση της κράτησης. 3.3.3. Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης εντός 24 ωρών πριν την επιλεγείσα ώρα και ημερομηνία κράτησης δυνατότητα ακύρωσης δεν υπάρχει, ενώ ο Χρήστης δεν δικαιούται επιστροφή του ποσού που έχει ήδη καταβάλει ούτε την αντικατάσταση αυτού με μονάδες ή οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση.
  1. ΌΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
4.1. Πλήρης και αναλυτικός τιμοκατάλογος χρέωσης της Υπηρεσίας βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα. Ο Χρήστης, επισκεπτόμενος την ιστοσελίδα, μπορεί να δει την τιμή που αντιστοιχεί σε κάθε πακέτο κράτησης. 4.2. Προκειμένου να ολοκληρωθεί μία κράτηση, ο Χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι το nostos beach bar διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει την πιστωτική του κάρτα. Η χρέωση γίνεται κατά τη στιγμή της κράτησης και όχι κατά την επίσκεψη του Χρήστη στην παραλία. Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης ισχύει η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω υπό 3.3. 4.3. Το nostos beach bar δεν μπορεί να ελέγξει και ως εκ τούτου δεν ευθύνεται για όποια τραπεζικά έξοδα τυχόν επιβαρυνθεί ο Χρήστης κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της τραπεζικής συναλλαγής. 4.4. Η έκδοση του σχετικού νόμιμου παραστατικού για την καταβολή του αντιτίμου για την Υπηρεσία εκδίδεται από το nostos beach bar ο και παραδίδεται στο Χρήστη κατά την άφιξή του στην παραλία και την επίδειξη του μοναδικού κωδικού κράτησης.
  1. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
5.1 Το nostos beach bar δεν ευθύνεται για τυχόν ατύχημα ή ζημία στην περιουσία τυχόν υποστεί ο Χρήστης κατά τη διάρκεια παραμονής του στην παραλία και χρήσης του εξοπλισμού και των λοιπών εγκαταστάσεων αυτής. 5.2 Μετά την ολοκλήρωση της κράτησης, μέσω της ιστοσελίδας, αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή διεκπεραίωση αυτής είναι το nostos beach bar. Το nostos beach bar και μόνο είναι αρμόδιος να εξασφαλίσει ότι η κράτησή του Χρήστη θα εκτελεστεί σωστά και ότι η προκρατημένη ξαπλώστρα/ομπρέλα θα είναι διαθέσιμη κατά την επιλεγμένη ημερομηνία. 5.3 Το nostos beach bar δικαιούται ανά διαστήματα να αναστέλλει τη λειτουργία της ιστοσελίδας, προκειμένου για τη διενέργεια τεχνικών ελέγχων και συντήρησης αυτής. 5.4  Ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να αφήνει τον εξοπλισμό (ξαπλώστρες, ομπρέλες θαλάσσης, καρέκλες, πετσέτες κλπ.) και τον περιβάλλοντα χώρο στην κατάσταση στην οποία βρίσκονταν κατά την άφιξη του στην παραλία. Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι Το nostos beach bar  διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση ζημίας ή καταστροφής αυτών να ζητήσει απευθείας αποζημίωση από τον ίδιο.
  1. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
H Εταιρεία ενδέχεται να επεξεργαστεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών στο πλαίσιο παροχής της Υπηρεσίας. Η Εταιρεία δεσμεύεται από και εφαρμόζει την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Καμία μεταβίβαση σε τρίτα μέρη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν θα πραγματοποιηθεί από την Εταιρεία. Για τους σκοπούς του παρόντος η Εταιρεία λειτουργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμά του πρόσβασης, διαγραφής ή εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων οφείλει να κοινοποιήσει αυτό στην Εταιρεία εγγράφως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου nostosbeachbar@gmail.com
  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
7.1. Όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί της ιστοσελίδας  και του περιεχομένου αυτής, του λογισμικού, της Υπηρεσίας των domain name και των σημάτων του Nostos Beach Bar ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στην τελευταία. Καμία μεταβίβαση των παραπάνω δικαιωμάτων από τo Nostos beach Bar στο Χρήστη δεν συντελείται με τους παρόντες όρους. 7.2. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα επιτρέπεται στο Χρήστη για προσωπική χρήση και μόνο σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Η άδεια πρόσβασης δεν επιτρέπει στο Χρήστη να τροποποιήσει μερικώς ή στο σύνολό του το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Δεδομένου του προσωπικού χαρακτήρα της άδειας που παραχωρείται στο Χρήστη, ο τελευταίος δεν μπορεί να μεταπωλήσει, να αντιγράψει, να αναπαράξει, να δημοσιεύσει, να χρησιμοποιήσει για εμπορικούς σκοπούς ή γενικά να εκμεταλλευτεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα και το περιεχόμενο που βρίσκεται αναρτημένο σε αυτήν (ενδεικτικά κείμενα, βίντεο, φωτογραφίες κοκ). Σε αντίθετη περίπτωση, ο Χρήστης θα αποζημιώσει την Εταιρεία για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί αυτή από την παραπάνω αιτία.
  1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
8.1. Οι παρόντες όροι αποτελούν την πλήρη και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ του Nostos Beach Bar και του Χρήστη σχετικά με την πρόσβαση στo OnLine σύστημα κρατήσεων και τη χρήση της Υπηρεσίας και ως εκ τούτου αντικαθιστούν οποιαδήποτε και όλες τις προηγούμενες προφορικές ή γραπτές συνεννοήσεις ή συμφωνίες μεταξύ του Nostos Beach Bar και του Χρήστη. 8.2. Η τυχόν μη ενάσκηση ή μη έγκαιρη ενάσκηση από τα συμβαλλόμενα μέρη των δικαιωμάτων τους δυνάμει των παρόντων όρων, μία φορά ή κατ’ επανάληψη, σε καμία περίπτωση δεν ενέχει παραίτησή τους από αυτά. 8.3. Σε περίπτωση ακυρότητας όρου ή όρων δε θίγεται το κύρος και η ισχύς του συνόλου της σύμβασης. 8.4. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει από ή σε σχέση με αυτούς επιλύεται από τα Δικαστήρια των Αθηνών.